İnce, A. R., Erol, Y., & Karagöz, N. (2021). Bir Süreç İyileştirme Örneği Olarak Görüntü Arşivleme Ve İletişim Sisteminin (Pacs) Değerlendirilmesi (Sivas Numune Hastanesi Uygulaması ). İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 243–257. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/131