Kodaş, B. (2021). Destinasyon Marka Farkındalığı, Destinasyon Marka İmajı ve Algılanan Kalitenin Destinasyon Marka Sadakatine Etkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1162–1176. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1190