Ünal, S., & Aydınlı, M. (2021). Evaluation of the Performance of Equity Funds in Turkey. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1200–1215. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1193