Üzüm, B., & Şenol, L. (2021). Covid 19 Pandemisi Gölgesinde Demografik Değişkenler ve Kariyerizm İlişkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1341–1349. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1202