Şahin, Z. (2021). Entelektüel Sermayenin İşletmelerin Verimliliğine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1457–1479. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1209