Kara, Ümit, & İrge, N. T. (2021). Müşterilerin Yaşam Tarzı ve Değerleri ile Gönüllü Sadelik ve Hizmet Kalitesi Algısının Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1491–1511. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1211