Yılmazcan, O. (2021). İmalat İşletmelerinde Maliyet ve Performans Planlamasına İlişkin Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1666–1678. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1222