Karaye, A. B., & Büyükkara, G. (2021). The Impact of Corporate Governance on Financial Performance of Companies in Southern Africa. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1817–1834. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1231