Altıntaş, F. F. (2021). Ekonomik Özgürlüğün Girişimcilik Boyutunu Etkilemesine Yönelik Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1835–1855. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1232