İncedağ, B., & Aksoylu, S. (2021). Sağlık Sektörü Çalışanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1923–1934. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1237