Çelebi Gürsoy, G., & Yıldız, M. S. (2021). Bir Tekstil İşletmesinde Yalın Altı Sigma İle Süreç İyileştirmeye Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1553–1573. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1215