Orçanlı, K. (2021). Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1426–1437. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1207