Bozpolat, C., & Çopur, F. (2021). Banka Müşterilerinin E-Şikâyetlerini Şikâyet Forum Sitesi Üzerinden Analiz Etme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2056–2071. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1246