Gezmişoğlu Şen, D., & Telli, G. (2021). İkinci El Çevrimiçi Pazarlarda İlgilenim, Yenilikçilik ve Algılanan Riskin Tüketicilerin Satın Alma Tarzına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2587–2606. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1279