Acer, A. (2021). Lojistik Faaliyetlerde Antrepoların Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 2976–2989. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1302