Yıldız Contuk, F. (2021). Konut Fiyatları Tüketici Güvenini Etkiler Mi?. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3016–3025. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1305