Sarıçiçek, R., Çopuroğlu, F., & Özbezek, B. D. (2021). Muhasebe ve Pazarlama Departmanlarında Çalışan Personellerin Yaşadığı İş Stresinin İş Performansına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3044–3059. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1307