Bulut, M., Yücelen, A. M., Bayındır, H., & Saka, A. (2021). Diyarbakır İli İmalat Sanayinin Mevcut Durum Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3119–3135. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1312