Başalp, A. A., & Onağ, A. O. (2022). Duygusal Zekanın Çalışan Yaratıcılığına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 16–32. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1364