Uysal, E., & Bayramoğlu, G. (2022). İşyerinde Sosyal Cesaret Davranışı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 54–71. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1366