Timur, E., & Günay, B. (2022). Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 72–84. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1367