Boztosun, D., Arslan, E., Yıldırım, A., Karslıoğlu, B., & Demirtaş, Özgür. (2022). Kripto Para Teknolojileri: Kripto Para Seçimine Etki Eden Faktörlerin AHP Yöntemi İle Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 138–154. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1371