Baykan, P., & Senemtaşı Ünal, E. (2022). Akademisyenlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Psikososyal Tehlikeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 169–181. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1373