Doğan, S., & Şeker Kayar, M. (2022). Rol İçi ve Rol Dışı Performansta İş Taleplerinin ve İş Kaynaklarının Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 337–352. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1383