Özkanan, A. (2022). Covid-19 Pandemisi ve Çalışmaya Etkisi: Dönüşümlü (Uzaktan - Evden) Çalışmayı Sevdik Mi?. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 353–369. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1384