Başer, G., & Kantarcıoğlu, B. (2022). E-Ticaret’te Müşteri Güven Algısı: Y ve Z Kuşağı Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 389–401. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1386