Değirmenci, B. (2022). Örgütsel Destek ile İşe Yoğunlaşma İlişkisinin İncelenmesinde Çalışan Motivasyonunun Düzenleyici Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 635–645. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1401