Aydoğdu, M., & Çiftci, H. N. (2022). Entelektüel Sermaye Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 734–748. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1407