Ünlü Aslan, M., Yayla, E. N., & Ünüvar Ünlüoğlu, D. (2022). Z Kuşağı Bağlamında Girişimcilik Tutumu ve Sınırsız Kariyer Yöneliminin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 919–930. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1418