Yılmaz, Y., & Menteş, N. (2022). BIST Turizm Endeksi ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2448–2457. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1512