Kanten, P., Pazarcık, Y., Durmaz, M. G., & Arda, B. (2022). İşyerinde Sosyal Cesaretin Prososyal Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Proaktif Kişiliğin Aracılık Rolünün Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), 2867–2877. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1538