Çağlar Çetinkaya, N. (2022). Çevrimiçi Alışveriş Sitelerine Yapılan Online Şikayetlerin İçerik Analizi ile İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), 3293–3305. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1563