Tekin, B., & Baş, M. (2023). Lokasyon Bazlı Reklamların Tüketici Tutumları ve Satınalma Niyetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 215–230. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1582