Deligöz, K., & Kömeç, M. (2023). İntikam Arzusu ve Faydacı Tüketimin Affetme Davranışı Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 420–436. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1595