Saracel, N., Bilgiç, E., Topal, F., Tezer Kozak, G., Kütükcü, H., & Madi, N. (2023). Yöneticilerin Bakış Açısı ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 970–987. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1630