Çetin, B., & Yalçın, A. (2023). Pazarlama Stratejilerinin Yenilik Yönelimine Etkisinde İhracata Engel Unsurların Aracılık Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1206–1222. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1645