Aydoğdu, H., & Sağtaş, S. (2023). Mobil Yemek Servis Uygulamalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisi: Marka İtibarının Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), 2195–2212. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1705