Çıkmaz, E. (2024). Kadın Girişimcilerin Başarılarına Etki Eden Motivasyon Faktörleri: Gaziantep İlinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 358–367. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1795