Bayazıt, A., & Gürbüzer, G. B. (2024). Dinamik Yetenekler Yaklaşımına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 368–380. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1796