Okan Gökten, P., Açıkgöz, T., & Gökten, S. (2024). Firm-Level and Macroeconomic Determinants of R&D Investments in Turkey. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 465–471. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2104