Türe, H., Gökten, S., & Başer, F. (2021). Politik Risk ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kapsamlı Bir Yaklaşım. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(4), 187–201. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/351