Üzüm, B., & Uçkun, S. (2021). Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 254–275. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/570