İrge, N. T., & Karaduman, İlkay. (2021). X ve Y Kuşaklarında Gönüllü Sadelik Algısının Tüketici Karar Tarzlarına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 120–143. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/620