Metin, İsmail, & Öztemiz, H. H. (2021). İhracatta En Çok Kullanılan Müşteri Bulma Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 1014–1028. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/718