Şenol, L., & Üzüm, B. (2021). Özel Sağlık Kurumları Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık ve Yabancılaşma Düzeyleri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(2), 1092–1102. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/818