GÜLLÜK, F.; İRGE, N. T. Kurumsal İtibar ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 531–545, 2021. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1028. Acesso em: 12 haz. 2024.