ŞENEL, S. A.; ARSLAN, Öznur. Katılım Bankası Çalışanlarının Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına Bakış Açılarının Analizi: Sivas İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 1394–1414, 2021. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1089. Acesso em: 29 eyl. 2022.