SERINIKLI, N. Sağlık Çalışanlarında İş Özerkliği ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizm ve Yaşam Tatmini Seri Çoklu Arabuluculuğu. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 1693–1711, 2021. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1108. Acesso em: 1 eki. 2023.