ÖZDEMIR, O.; ÖZDEMIR, K. Oyunlaştırma Uygulamalarının Marka Etkileşimi ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bursa İli Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 1712–1721, 2021. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1109. Acesso em: 9 ara. 2023.