KENDIR, H. Otel İşletmesi Çalışanlarında İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Görev Yapılan Departmanın Moderatör Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 3421–3432, 2021. Disponível em: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1224. Acesso em: 7 ara. 2022.